Edukacijski rehabilitator je stručnjak koji provodi rehabilitaciju djece s razvojnim teškoćama ili sumnjama na iste. Edukacijsko rehabilitacijska procjena odnosi se na sveobuhvatnu procjenu djetetovih fizičkih, kognitivnih, komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih razvojnih kapaciteta na osnovu kojih se nadograđuju daljnji programi za poticanje razvoja.
Edukacijsko rehabilitacijska procjena se vrši pomno biranim mjernim instrumentima i testovima imajući na umu individualni djetetov rast i razvoj, vrstu teškoće i dob. Kroz individualizirane postupke provodi se rad  na raznim razvojnim područjima; poticanje perceptivno motoričkog razvoja, strukturirane programe s elementima vizualne podrške (PECS) , poticanje razvoja kognitivnih, socijalnih vještina, poticanje razvoja pažnje, koncentracije, poticanje fine motorike i grafomotorike, kao i  pripreme za školu.

Djetetov napredak kontinuirano se prati, provodi se savjetovanje s roditeljima, a po potrebi i s drugim osobama prisutnima u djetetovoj okolini (učitelji, pomoćnici u nastavi, odgajatelji…) s kojima je moguća suradnja u vidu podrške pri pisanju IEP-a, IOOP-a, IPPSI-a i sl.

Dodatni edukacijsko rehabilitacijski postupci koji su usmjereni prema planiranju podrške djeteta/odrasle osobe odnose se na  tehnike individualnog i grupnog poučavanja, poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija, poticanje harmoničnih odnosa s vršnjacima, poticanje osobnog i socijalnog razvoja u grupi, poticanje razvoja prirodnog kruga podrške, modeli osobno i obiteljski usmjerenog planiranja podrške te tranzicijski programi.

Kontakt

POKA d.o.o., Zagrebačka 2

88220 Široki Brijeg
Kontakt: +387 63 786 915
Email:poka@razvoj-djeteta.ba

Newsletter

Prijavite se pomoću Vaše email adrese i ne propustite novosti iz POKA kabineta!

POKA Form