U NAŠEM PRVOM NEWSLETTRU ŽELIMO POBLIŽE OBJASNITI OSOBITNOSTI RAZVOJA DJECE PREMA RAZINAMA INTELEKTUALNIH TEŠKOĆA.

IAKO NIJE NEUOBIČAJNO DA SU NAM KORINICI I TRAŽITELJI USLUGA ČESTO OBITELJI I DJECA KOJI PRIMARNO NEMAJU INTELEKTUALNE TEŠKOĆE, O KOJIMA ĆEMO PISATI SLJEDEĆI MJESEC, NO NAŠA OBVEZA JE UPOZNATI VAS S POPULACIJOM S KOJOM SE NAJČEŠĆE SUSREĆEMO I S KOJIMA SMO EDUCIRANI ZA TERAPIJSKI RAD.

TO SU DJECA I/ILI ODRASLI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA.

Važno je znati da dijete s intelektualnim teškoćama u svom razvoju slijedi iste zakonitosti kao i svako drugo dijete, samo s razlikom što će, ovisno o stupnju IT, odnosno težini oštećenja, taj razvoj biti sporiji i pokazivati veća ili manja odstupanja u savladavanju određenih vještina i navika.

KRONOLOŠKI:

0-18/24MJ=teški stupanj IT (IQ 0-20)- senzomotorička inteligencija

18/24-4 godine= teži stupanj IT (IQ 20-35) –simboličko mišljenje

4-7 godine= umjereni stupanj IT (IQ 35-50)- intuitivno mišljenje

7-11 godine= laki stupanj IT (IQ 50-70)- konkretne operacije

11-15 godine= granični stupanj IT- formalne operacije

Što bi značilo ako stupanj razvoja djeteta odgovara rasponu ¼ do ½ prosječno razvijenog djeteta iste kronološke dobi, pretpostavlja se da se radi o djetetu na stupnju težih odnosno umjerenih IT.

To znači da će dijete s umjerenim IT u dobi od 6 godina biti otprilike na stupnju razvoja prosječno razvijenog djeteta od 2.6 do 3 godine.

Takvo dijete u toj dobi ima mnogo bogatije životno iskustvo od mlađeg prosječno razvijenog djeteta!

Uz IT se često mogu javiti i druge utjecajne teškoće kao što su tjelesna i senzorička oštećenja, poremećaji govora i sl. za što je specijalno educiran i osposobljen naš tim stručnjaka koji prepoznaje, savjetuje i djeluje u svom području rada kako bi poštivajući djetetove razvojne zakonitosti napravilo individualizirani plan podrške!

U sljedećem newsletteru više o djeci urednog intelektualnog razvoja s izraženim specifičnim teškoćama u procesu učenja, emocionalnim problemima ili pak problemima u ponašaju.

Dozvoli da ti POKAžem, Ana Marević Jurić.

Kontakt

POKA d.o.o., Zagrebačka 2

88220 Široki Brijeg
Kontakt: +387 63 786 915
Email:poka@razvoj-djeteta.ba

Newsletter

Prijavite se pomoću Vaše email adrese i ne propustite novosti iz POKA kabineta!

POKA Form