CJENIK

U nastavku teksta, možete pregledati cjenik naših usluga. Za svaku nejasnoću oko cijena, kontaktirajte nas.. KONTAKT

1.TERAPIJE

 • Logopedska terapija (45 min.) 40 KM
 • Edukacijsko-rehabilitacijska / defektološka terapija (45 min.) 40 KM
 • TalkTools® terapija (45 min) 50KM
 • Senzorno-integracijska terapija po principu Ayres senzorne integracije®    (50min, 45 min terapija-5 min savjetovanje roditelja) 50 KM
 • Terapija igrom; individualna terapija igrom (60 min; 50 min terapija + 10 min savjetovanje roditelja) 50 KM
 • Neurorazvojna terapija po Bobath konceptu (45 min) 40 KM
 • Korektivna gimnastika; fizioterapija (45 min) 40 KM

2.PROCJENE

 • Logopedska dijagnostika/procjena (60 min.) 100 KM
 • Edukacijsko-rehabilitacijska /defektološka dijagnostika/procjena  (3 termina) 100KM
 • TalkTools® procjena (120min; dva dolaska od 60 min + program rada)150KM
 • TalkTools® procjena vještine hranjenja (60min + pisane upute)100KM
 • TalkTools® rana dijagnostika (do 12 mjeseci  90min ; dva dolaska od 45 min+ pisane upute)120KM
 • TalkTools® kontrola (60min + program rada) 60KM
 • Procjena senzorne integracije po principu Ayres senzorne integracije®   (3 susreta po 45 min) , UKLJUČUJE: 1. Upoznavanje-upitnik za roditelje; 2. Baseline,; 3.Test procjene disfunkcije SI za dijete starije od 3,6 god.; 4.Strukturirana procjena od strane stručnjak;5. Savjetovanje, 100KM
 • Psihološka procjena i opservacija igre ( 4 susreta po 45 min + izrada stručnog mišljenja od strane stručnjaka 3-4 h) ,: 1.Inicijalni razgovor s roditeljima; 2.Opservaciju igre; 3.Testiranje za jedno dijete; 4. Savjetodavni razgovor s roditeljima, 200KM
 • Timska razvojna procjena (edukacijski rehabilitator/defektolog+psiholog+logoped) 180 min; UKLJUČUJE: 4 dolaska od 45 min+pisani nalaz ( inicijalni razgovor s roditeljima 45 min, opservacija edukacijskog rehabilitatora 45 min, opservacija logopeda 45 min, opservacija psihologa)  45 min.,  250KM

3.RADIONICE

 • Ciklus grupnih radionica za poticanje socijalnih vještina; do 4 djece(6 susreta ukupno-5 susreta po 45 min radionice; 1 susret s roditeljima od 45min)100KM po djetetu  ,UKLJUČUJE: materijale za rad i grupno savjetovanje roditelja po završetku radionica u trajanju od 45 min
 • Ciklus grupnih radionica poticanja vještina potrebnih za upis u školu; do 4 djece (PRIPREMA ZA POLAZAK U ŠKOLU) 6 susreta ukupno-5 susreta po 45 min radionice; jedan susret s roditeljima od 45 min)UKLJUČUJE: materijale za rad i grupno savjetovanje roditelja po završetku radionica u trajanju od 45 min, 100KM po djetetu
 • Radionice i predavanja za ustanove i stručnjake (90 min) UKLJUČUJE: opremu, 50 min predavanje; 40 min radionica, materijale, potvrdnice; Cijena: Po dogovoru

4.SAVJETOVANJA

 • Incijalni razgovor s roditeljima (60 min.) 50KM
 • Izrada IEP-a, IOOP-a, Plana programa za stručnjake (2-3 h) 100KM
 • Savjetovanje roditelja od strane odabranog stručnjaka (45 min)

UKLJUČUJE TEME ZASEBNO:

 • savjetovanje o pravilnom postupanju s bebama
 • primjena Montessori pedagogije u kućnom okruženju
 • modeliranje pozitivnih oblika ponašanja
 • odstupanja u govorno jezičnom razvoju
 • aktivnosti za poticanje senzorne integracije, tehnike terapije igrom, rana intervencija) 50KM

5.POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

 • Uvođenje PECS sustava komunikacije i savjetovanje (60 min) 50KM
 • Izrada individualiziranih PECS komunikacijskih knjiga (cijena po dogovoru)

6.DODATNA PODRŠKA

 • Inicijalni Screening po pozivu u ustanovu (vrtić, škola), 45 min, 50KM
 • Online podrška i savjetovanje  ( 30min) 30KM

Kontakt

POKA d.o.o., Zagrebačka 2

88220 Široki Brijeg
Kontakt: +387 63 786 915
Email:poka@razvoj-djeteta.ba

Newsletter

Prijavite se pomoću Vaše email adrese i ne propustite novosti iz POKA kabineta!

POKA Form