Poticanje socijalizacije djece (grupna kohezija)

Poticanje socijalizacije djece (grupna kohezija)

U POKA kabinetu nudimo i grupne aktivnosti ( do četvero djece) ili radionice sa svrhom poticanja socijalizacije Vašeg djeteta. Socijalizacija je proces kroz koji djeca uče kako će se snaći u društvu, odnosno kako se pridružiti drugima, na koji način razgovarati, regulirati svoje osjećaje, kako se emocionalno izraziti i sl. Pretpostavlja se da je igra najprirodniji način učenja koji doprinosi…

Edukacijsko rehabilitacijska procjena i terapija

Edukacijsko rehabilitacijska procjena i terapija

Edukacijski rehabilitator je stručnjak koji provodi rehabilitaciju djece s razvojnim teškoćama ili sumnjama na iste. Edukacijsko rehabilitacijska procjena odnosi se na sveobuhvatnu procjenu djetetovih fizičkih, kognitivnih, komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih razvojnih kapaciteta na osnovu kojih se nadograđuju daljnji programi za poticanje razvoja.Edukacijsko rehabilitacijska procjena se vrši pomno biranim mjernim instrumentima i testovima imajući na umu individualni djetetov rast i razvoj,…

Procjena i tretman senzorne integracije

Procjena i tretman senzorne integracije

Senzorna integracija je način na koji živčani sustav pojedinca prima i prerađuje informacije iz okoline pomoću različitih osjetila. To je neurobiološka aktivnost u tijelu koja omogućava mozgu da organizira sve podražaje koje je primio te im da smisao i pretvori ih u kretnju, učenje i ponašanje. Svako dijete je rođeno sa sposobnošću senzorne integracije i mora je razvijati dolazeći u…

Što je PECS® (Picture Exchange Communication system®)?

Što je PECS® (Picture Exchange Communication system®)?

PECS je jedinstveni alternativni / augmentativni komunikacijski sustav koji su 1985. godine u SAD-u razvili dr. Sc. Andy Bondy i Lori Frost, MS, CCC-SLP.  Radi se o sustav komunikacije razmjenom slika  namijenjenom osobama s teškoćama komunikacije. Način podučavanja PECS-a temelji se na primijenjenoj analizi ponašanja a bihevioralni postupci vođenja i oblikovanja  u učenju iniciranja interakcije  dovode do temeljnog shvaćanja koncepta…

Svako dijete zaslužuje rasti,učiti i razvijati se u skladu s svojim mogućnostima!

Svako dijete zaslužuje rasti,učiti i razvijati se u skladu s svojim mogućnostima!

Cilj terapije igrom je putem igre podržati razvoj socijalne integracije, socijalnih vještina, empatije, emocionalne samoregulacije, strategija suočavanja s problemom i rješavanja problema te pozitivne slike o sebi kod djetetaTijekom procesa terapije aktivno se surađuje s roditeljima i radi na jačanju roditeljskih vještina putem psihoedukacija i savjetovanja. Procjena igre odvija se u više susreta, a započinje razgovorom s roditeljem, tijekom kojeg…

Terapija igrom i psihološka procjena djeteta

Terapija igrom i psihološka procjena djeteta

U POKA kabinetu nudi se terapija igrom za djecu s teškoćama u razvoju. Cilj terapije je putem igre podržati razvoj socijalne integracije, socijalnih vještina, empatije, emocionalne samoregulacije, strategija suočavanja s problemom i rješavanja problema te pozitivne slike o sebi kod djeteta. Terapija igrom namijenjena je i djeci koja imaju emocionalne poteškoće i/ili probleme u ponašanju. Prije početka procesa terapije, ponuđena…

Logopedska dijagnostika i terapija

Logopedska dijagnostika i terapija

Kabinet POKA nudi cjelokupnu logopedsku procjenu, terapiju i savjetovanje djece i odraslih s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima.Logopedska procjena je proces čija je svrha i cilj otkrivanje potencijalnih poteškoća kod djece i odraslih.Provodi se putem opservacije, intervjua s roditeljima, primjenom standardiziranih testova te putem različitih logopedskih zadataka kojima se procjenjuju određena područja jezično, govornog i komunikacijskog razvoja.Nakon provedene logopedske procjene roditelji/skrbnici dobivaju sve informacije o…

Savjetodavni pedagoški rad

Savjetodavni pedagoški rad

POKA kabinet je mjesto koje nudi savjetodavni pedagoški rad čiji je cilj pružiti podršku svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa. Podršku i savjetovanje mogu dobiti odgajatelji/ce koje su u neposrednom radu s djecom. Za njih se pripremaju posebne radionice, predavanja i seminari koji osim teorijskog znanja utemeljenog na najaktualnijim pedagoškim spoznajama nude i aktivnosti u kojima su odgajatelji/ce aktivni sudionici i dobivaju…

TalkTools – Terapija oralnog pozicioniranja (Oral Placement Therapy – OPT)

TalkTools – Terapija oralnog pozicioniranja (Oral Placement Therapy – OPT)

U POKA kabinetu nudi se TalkTools terapija odnosno Terapija oralnog pozicioniranja (Oral Placement Therapy – OPT). Terapija oralnog pozicioniranja je taktilna tehnika za koju se logoped dodatno educira te ona nadopunjuje klasični logopedski pristup i rad. Kako bi se lakše postigli ciljani položaji i pokreti oralno-motoričkih struktura, djetetu/osobi se pruža taktilni podražaj uz pomoć više vrsta TalkTools alata (npr. slamke,…

Osobitnosti razvoja djece prema razinama intelektualnih teškoća

Osobitnosti razvoja djece prema razinama intelektualnih teškoća

U NAŠEM PRVOM NEWSLETTRU ŽELIMO POBLIŽE OBJASNITI OSOBITNOSTI RAZVOJA DJECE PREMA RAZINAMA INTELEKTUALNIH TEŠKOĆA. IAKO NIJE NEUOBIČAJNO DA SU NAM KORINICI I TRAŽITELJI USLUGA ČESTO OBITELJI I DJECA KOJI PRIMARNO NEMAJU INTELEKTUALNE TEŠKOĆE, O KOJIMA ĆEMO PISATI SLJEDEĆI MJESEC, NO NAŠA OBVEZA JE UPOZNATI VAS S POPULACIJOM S KOJOM SE NAJČEŠĆE SUSREĆEMO I S KOJIMA SMO EDUCIRANI ZA TERAPIJSKI RAD.…

Kontakt

POKA d.o.o., Zagrebačka 2

88220 Široki Brijeg
Kontakt: +387 63 786 915
Email:poka@razvoj-djeteta.ba

Newsletter

Prijavite se pomoću Vaše email adrese i ne propustite novosti iz POKA kabineta!

POKA Form