POKA je mjesto gdje stručnjaci logopedi, psiholozi, fizioterapeuti, senzorni pedagog, terapeut igrom uz vodstvo edukacijskog rehabilitatora (defektologa) pružaju sveobuhvatnu procjenu i terapijski pristup usmjeren ka cjelokupnom rastu i razvoju Vašeg djeteta!

Naša misija je biti:

  • Prijatelj djeteta
  • Podrška roditelju
  • Partner ustanovama

Potičemo prirodnu želju za učenjem kroz znanstveno utemeljene pristupe te smo u ulozi jasnog pokazatelja kognitivnog, socio-emocionalnog, komunikacijskog i senzomotoričkog  razvoja Vašeg djeteta.

Želja nam je POKAzati roditelju jasne smjernice razvoja djeteta, POKAzati ustanovi u kojoj dijete boravi metode rada i podrške pri radu s djecom s teškoćama u razvoju te najvažnije POKAzati djetetu da učini samo!

Kontakt

POKA d.o.o., Zagrebačka 2

88220 Široki Brijeg
Kontakt: +387 63 786 915
Email:poka@razvoj-djeteta.ba

Newsletter

Prijavite se pomoću Vaše email adrese i ne propustite novosti iz POKA kabineta!

POKA Form