Fizioterapeut je zdravstveni stručnjak koji planira i provodi terapijske i rehabilitacijske postupke.Rad fizioterapeuta se bazira na programu ili nalazu doktora specijaliste, fizijatra, ortopeda ili neuropedijatra.

Posao fizioterapeuta u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju obuhvaća:

  • procjenu individualnog stanja
  • kineziterapiju
  • edukaciju roditelja o pravilnom postupanju sa djetetom

Procjena individualnog stanja djeteta podrazumijeva procjenu mišićnog tonusa, mišićne snage, motoričke funkcije, koordinacije pokreta i ravnoteže, analizu hoda, mjerenje pokretljivosti, dužine i opsega pokreta.

Kineziterapija kod beba i djece manjeg uzrasta radi se po razvojno neurološkom konceptu dr.Bobath.

Bobath metoda se bazira na normalnom razvoju djeteta i nastoji oponašati normalno razvoj. Sprečavanjem (inhibicijom) abnormalnih uzoraka držanja i kretanja, te istovremenom aktivacijom (facilitacijom) automatskih posturalnih reakcija terapeut svojim rukama i kombinacijom različitih tehnika stimulacije smanjuje abnormalni tonus, facilitira, omogućava djetetu raznolikost senzomotornog iskustva u funkcionalnim i cilju usmjerenim aktivnostima. Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelji, kontinuitetu i redovitosti terapije, ranoj intervenciji, motivaciji djeteta i roditelja i timskom radu.Rad fizioterapeuta se bazira na programu ili nalazu doktora specijaliste, fizijatra, ortopeda ili neuropedijatra.

Posao fizioterapeuta u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju obuhvaća:

  • procjenu individualnog stanja
  • kineziterapiju
  • edukaciju roditelja o pravilnom postupanju sa djetetom

Procjena individualnog stanja djeteta podrazumijeva procjenu mišićnog tonusa, mišićne snage, motoričke funkcije, koordinacije pokreta i ravnoteže, analizu hoda, mjerenje pokretljivosti, dužine i opsega pokreta.

Kineziterapija kod beba i djece manjeg uzrasta radi se po razvojno neurološkom konceptu dr.Bobath.

Bobath metoda se bazira na normalnom razvoju djeteta i nastoji oponašati normalno razvoj. Sprečavanjem (inhibicijom) abnormalnih uzoraka držanja i kretanja, te istovremenom aktivacijom (facilitacijom) automatskih posturalnih reakcija terapeut svojim rukama i kombinacijom različitih tehnika stimulacije smanjuje abnormalni tonus, facilitira, omogućava djetetu raznolikost senzomotornog iskustva u funkcionalnim i cilju usmjerenim aktivnostima. Kvaliteta i pozitivni rezultati terapije ovise o međusobnoj komunikaciji dijete-terapeut-roditelji, kontinuitetu i redovitosti terapije, ranoj intervenciji, motivaciji djeteta i roditelja i timskom radu.Kod starije djece sa već izraženim spasticitetom i prisutnim pogrešnim motoričkim obrascima koristi se tehnika za korekciju mišićnog tonusa, tehnike za uspostavljanje obrazaca normalnog posturalnog prilagođavanja. Kod djece školskog uzrasta i straijih primjenjuje se kinezitetapijski program u smislu smanjenja spasticiteta, sprečavanje i ublažavanje postojećih deformacija, poboljšanje senzomotornih mogućnosti, korištenje oštećenog dijela tijela na što bolji način uz sprečavanje gubitka energije.

Kod djece sa deformacijama kralježnice (kifoza, skolioza) primjenjujemo vježbe korektivne gimnastike.

Edukacija roditelja o pravilnom postupanju s bebom: – pravilnim postupanjem i pozicioniranjem djeteta u ranoj životnoj dobi potičemo razvoj djeteta koristeći plastičnost živčanog sustava, odnosno sposobnost prilagodbe mozga na postojeće stanje te njegovu sposobnost nadomjeska oštećene funkcije. Pravilno postupanje i pozicioniranje djeteta kroz pokret i kretanje od strane terapeuta i roditelja neizostavan je segment njegovog daljeg razvoja. Pravilno postupanje sa djetetom se integrira u funkcjonalne aktivnosti kao što su podizanje i kupanje, nošenje i igranje. Kroz pravilno postupanje sa djetetom ono dobiva nova iskustva pokreta i kretanja koje će posljedično djelovati na poboljšanje motoričkog razvoja.

Kontakt

POKA d.o.o., Zagrebačka 2

88220 Široki Brijeg

Kontakt: +387 63 786 915

Email:poka@razvoj-djeteta.ba

Newsletter

Prijavite se pomoću Vaše email adrese i ne propustite novosti iz POKA kabineta!

Razvoj djeteta © 2023. All rights reserved. dev. SneXhost